REKLAMA

Rumuński operator szykuje emisję obligacji

Aktualizacja 29.01.2020

Digi Communications poinformował, że rumuński operator RCS&RDS rozpoczął emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej 800 mln euro. Emitowane są obligacje pięcio- i ośmioletnie.

-----

RCS&RDS, jeden z największych w Rumunii operatorów telekomunikacyjnych, przygotowuje się do pozyskania kwoty o wartości do 1 mld euro poprzez emisję jednej lub kilku serii obligacji – informuje serwis Profit.ro.

Kontrolowana pośrednio przez Zoltana Teszeri, rumuńskiego inwestora, spółka planuje emisję obligacji o terminie zapadalności do 10 lat. Miałyby być to papiery o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, a emisja skierowana byłaby do inwestorów finansowych.

Na koniec 2018 r. RCS&RDS miał 1,1 mld euro długu przy rocznych przychodach na poziomie 730 mln euro.

Operator jest częścią grupy Digi Communications, która poza Rumunią działa na Węgrzech i Hiszpanii.