REKLAMA

Ruszyło Laboratorium 5G na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska otworzyła własne laboratorium sieci i usług 5G na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

Uruchomienie sieci 5G na PG jest efektem zakończonego projektu „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem: PL-5G”, który realizowany był w konsorcjum z Politechniką Warszawską (lider projektu), AGH, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Wrocławską oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Kierownikiem projektu na Politechnice Gdańskiej jest prof. Józef Woźniak z WETI.

W ramach projektu w poszczególnych jednostkach utworzono w sumie trzy wyspecjalizowane laboratoria:

  • Laboratorium sieci 5G, do badania rdzenia 5G w różnych konfiguracjach oraz badania sieci RAN różnego typu. Udostępnione zostały tam różnorodne pod względem pojemności, sposobu realizacji, otwartości czy skali instalacje dostępowe sieci 5G, w tym rozwiązania NR oraz non-3GPP, obejmujące m.in. sieć ponadregionalną z aparaturą klasy operatorskiej
  • Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G, które oferuje wyspecjalizowaną aparaturę pozwalającą na weryfikację wewnętrznych mechanizmów systemów sieci 5G zarówno na poziomie radiowym, sygnalizacji czy też symulowanych/emulowanych komponentów systemu 5G.
  • Laboratorium otoczenia, gdzie udostępniona została aparatura badawcza pozwalająca na weryfikację przypadków wykorzystania systemów i sieci 5G w różnorodnych scenariuszach. W szczególności w laboratorium Politechniki Gdańskiej dostępne są elementy systemów Internetu Rzeczy w postaci np. różnorodnych czujników czy elementów wykonawczych, stacji bazowych systemów IoT (np. LoRaWAN, ZigBee, NB-IoT, CAT-M, 5G), komputery przemysłowe i zestawy rozwojowe, drony jeżdżące; systemów Przemysłu 4.0 oferującego przeznaczone dla rozwiązań przemysłowych systemy komunikacji (IWLAN), czujniki i zestawy sterowania wejść/wyjść klasy przemysłowej, pojazdy sterowane z czujnikami czy zestaw robotów kolaboracyjnych znajdują się urządzenia i systemy IoT, IIoT i Przemysłu 4.0.

– To dopiero początek. Laboratoria są gotowe do pracy i prowadzenia badań, ale nadal będziemy je udoskonalać i uzupełniać sprzętowo – podkreśla kierownik projektu prof. Józef Woźniak.

– W tych obiektach możemy prowadzić bardzo szeroki zestaw eksperymentów, opracowaliśmy specjalny dokument obrazujący możliwe zastosowania tego sprzętu – tłumaczy dr inż. Krzysztof Gierłowski z Katedry Teleinformatyki WETI. – Spodziewamy się dużego zainteresowania prowadzonymi tu badaniami i zapraszamy do współpracy.

Otwarcie laboratorium odbyło się podczas seminarium dotyczącego rozwoju sieci 5G i możliwości, jakie oferuje nowy sprzęt. Odbyła się prezentacja instalacji oraz wybranych usług planowanych do świadczenia w sieciach lokalnych oraz sieci międzyregionalnej.