REKLAMA

Rynek chmury w II kwartale 2023 urósł o kolejne 10 mld dolarów

Globalne wydatki przedsiębiorstw na usługi infrastruktury chmurowej w II kwartale 2023 roku wyniosły blisko 65 mld dolarów, co oznacza wzrost o 10 mld dolarów w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku, wynika z analiz Synergy Research Group.

To już trzeci kwartał z rzędu, w którym rynek chmury urósł o 10 mld dolarów w ujęciu rok do roku. Tempo wzrostu rok do roku wyniosło 18 proc. w II kw., co oznacza spadek z 19 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o 20 proc. mniej niż w IV kw. 2022 r. Wydatki w II kwartale br. wzrosły o 3 proc. w stosunku do I kw., podobnie jak w II kw. ub.r. w ujęciu kwartał do kwartału

Obecny klimat gospodarczy spowodował pewne wyhamowanie wzrostu wydatków na chmurę, ale pomimo tych krótkoterminowych wyzwań rynek nadal rozwija się w zdrowym tempie. Wśród największych dostawców chmury Google i Microsoft odnotowały silniejszy wzrost rok do roku, w wyniku czego obaj giganci powiększyli swoje udziały w światowym rynku o punkt procentowy w stosunku do II kw. ub.r. Ich udziały w światowym rynku w II kw. br. wyniosły odpowiednio 22 proc. i 11 proc. Tymczasem lider rynku Amazon utrzymał się w swoim długoletnim przedziale udziałów rynkowych wynoszącym 32-34 proc., choć bliżej dolnej granicy tego przedziału. W sumie trzej liderzy mieli 65 proc. globalnego rynku chmury. Wśród dostawców usług chmurowych Tier 2, ci o najwyższych wskaźnikach wzrostu rok do roku to: Oracle, Snowflake, MongoDB, VMware, Huawei i China Telecom.

Ponieważ większość głównych dostawców usług chmurowych opublikowała już swoje dane o wynikach finansowych za drugi kwartał, Synergy szacuje, że kwartalne przychody z usług infrastruktury chmurowej (w tym IaaS, PaaS i hostowanych usług w chmurze prywatnej) wyniosły 64,8 mld dolarów, a przychody za ostatnie 12 miesięcy osiągnęły poziom 247 mld dolarów. Publiczne usługi IaaS i PaaS stanowią większość rynku, a te wzrosły o 19 proc. w II kw. br.

Dominacja głównych dostawców usług chmurowych jest jeszcze bardziej wyraźna w chmurze publicznej, gdzie trzech największych dostawców kontroluje 72 proc. rynku. Pod względem geograficznym rynek usług chmurowych nadal silnie rośnie we wszystkich regionach świata. Licząc w lokalnych walutach, region Azji i Pacyfiku (APAC) odnotował największy wzrost, przy czym Indie, Chiny, Australia i Korea Południowa rosły o ponad 20 proc. rok do roku.

Tempo wzrostu wydatków na chmurę nadal spada, co według Synergy wynika m.in. z presji makroekonomicznej, ograniczania wydatków przez przedsiębiorstwa oraz problemów z rynkiem lokalnym w Chinach. Podczas gdy wskaźniki wzrostu spadają, w wartościach bezwzględnych rynek kwartalny nadal rośnie o 10 mld dolarów w stosunku do ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę potencjalną poprawę na chińskim rynku, złagodzenie wielu presji ekonomicznych oraz zracjonalizowanie przez przedsiębiorstwa korzystania z usług chmurowych i wydatków na nie, analitycy Synergy spodziewają się, że przyszłe tempo wzrostu rynku chmury pozostanie wysokie.

 
(źr. Synergy Research Group)