Rynek IoT czeka kolejny rok dwucyfrowego wzrostu

Internet rzeczy (IoT), jako jedna z technologii napędzających Przemysł 4.0, obok sztucznej inteligencji, big data, robotyki i automatyzacji, w ciągu ostatnich lat wszedł na niemal każdy rynek, zapewniając płynną komunikację między ludźmi, procesami i urządzeniami. Chociaż światowy niedobór półprzewodników spowolnił rozwój rynku w porównaniu z poziomem przed pandemią, światowy popyt na rozwiązania IoT stale rośnie.

Z danych przedstawionych przez Stocklytics.com wynika, że rok 2024 dla globalnego rynku IoT będzie kolejnym rokiem dwucyfrowego wzrostu, a przychody wzrosną o 18 proc. – do poziomu 1,38 bln dolarów.

Według Statista Market Insights w 2019 r. globalny rynek IoT wygenerował przychody na poziomie prawie 510 mld dolarów. Rok później liczba ta wzrosła do 544 mld dolarów. Jednak rynek nabrał prawdziwego rozpędu w 2021 r., kiedy przychody wzrosły o prawie 40 proc. i osiągnęły pułap 773 mld dolarów. Chociaż potem roczna stopa wzrostu zaczęła zwalniać, przychody rynkowe nadal rosły – średnio o 200 mld dolarów rocznie. W 2022 r. globalne przychody z rozwiązań IoT przekroczyły 970 mld dolarów, co oznacza wzrost o 27 proc. W zeszłym roku dynamika spadła do 21 proc., ale rynek i tak osiągnął nowy kamień milowy, stając się przemysłem wartym bilion dolarów.

Statista przewiduje, że przychody z Internetu Rzeczy wzrosną w 2024 r. o kolejne 200 mld dolarów i osiągną poziom 1,38 bln dolarów. Prognozuje się, że liczba ta wzrośnie o 60 proc. i osiągnie poziom 2,2 bln dolarów do 2028 r.

(źr. Statista Market Insights)

Technologia IoT zmieniła kilka branż, np. produkcja samochodów. Łączność IoT umożliwia bezprzewodową aktualizację elektronicznych jednostek sterujących w samochodach i podzespołów wymagających oprogramowania. Powszechne zastosowanie technologii IoT w branży motoryzacyjnej uczyniło ją największym i najszybciej rozwijającym się segmentem rynku. Według Statista, w 2024 r. ponad jedna trzecia całkowitych przychodów, czyli 494 mld dolarów, będzie pochodzić z branży motoryzacyjnej. Oznacza to również wzrost o 25 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy sektor ten wygenerował przychody w wysokości 397 mld dolarów.

Według prognoz, Przemysłowy Internet Rzeczy (ang. IIoT – Industrial Internet of Things), będący drugim co do wielkości segmentem rynku, będzie rósł o 18 proc. i osiągnie wartość 325 mld dolarów w 2024 r. Na kolejnych miejscach znajdują się segmenty konsumenckiego IoT (5-proc. stopa wzrostu) i smart finance (17-proc. stopa wzrostu) z przychodami na poziomie odpowiednio 192 mld i 132 mld dolarów.

Statista przewiduje również, że w 2024 r. łączna liczba połączeń IoT wzrośnie o 19 proc. i wyniesie 21,3 mld. Do 2028 r. liczba ta wzrośnie do ponad 38 mld.

(źr. Statista Market Insights)