Rynek samonaprawiających się sieci z 25-proc. CAGR do 2032 roku

Wartość rynku samonaprawiających się sieci (ang. self-healing networks) w latach 2023-2032 będzie średniorocznie rosnąć o ponad 25 proc. (CAGR), wzrośnie z 500 mln dolarów w 2022 roku do ponad  10 mld dol. w 2032 roku, prognozuje Global Market Insights w raporcie Self-Healing Networks Market.

Potrzeba kontrolowania i zarządzania złożonym ruchem sieciowym będzie napędzać zapotrzebowanie na samonaprawiające się sieci. Szybki rozwój usług internetowych, takich jak big data, wirtualizacja serwerów, streaming wideo i usługi chmurowe, wymusza modernizację tradycyjnej architektury sieciowej.

Samonaprawiająca się sieć służy do rozwiązywania problemów z siecią bez udziału ludzi. Postępy w technologiach, takich jak sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe, umożliwiają wprowadzenie kolejnych innowacji w sieciach samonaprawiających się. Sztuczna inteligencja może pomóc zmniejszyć komplikacje związane z infrastrukturą sieciową i poprawić automatyzację oraz analitykę szyfrowanego ruchu. Firmy wdrażają zautomatyzowane technologie, ponieważ są one niezbędne do ochrony zwirtualizowanych, definiowanych programowo i opartych na danych komponentów sieciowych.

 
(źr. Global Market Insights)

Global Market Insights przewiduje, że rynek samonaprawiających się sieci w segmencie chmury osiągnie poziom 5 mld dolarów do 2032 r. Rozwiązania oparte na chmurze umożliwiają szybką i bezpieczną konfigurację sieci dzięki wykorzystaniu możliwościom zapewnianym przez cloud computing. Model wdrażania w chmurze skaluje możliwości obsługi dużego ruchu sieciowego, w tym aplikacji prywatnych, publicznych, hybrydowych i wielochmurowych. Firmy z tego sektora opracowują nowe rozwiązania oparte na chmurze zintegrowane z możliwościami samonaprawy.

Udział segmentu usługowego w rynku samonaprawiających się sieci wyniesie 2 mld dol. do roku 2032, prognozuje Global Market Insights. Zamiast inwestować w oprogramowanie, przedsiębiorstwa będą wybierać samonaprawiające się usługi sieciowe, aby zapewnić odpowiednią platformę do uruchamiania i obsługi swoich aplikacji. Usługi te obejmują różne działania, takie jak projektowanie, planowanie, instalacja sprzętu, szkolenia, testowanie, uruchamianie, optymalizacja sieci, konserwacja, wsparcie powdrożeniowe i analityka.

Według Global Market Insights, w latach 2023-2032 znacząco zwiększy się zakres zastosowań samonaprawiających się sieci w sektorze handlu detalicznego i towarów konsumpcyjnych; w tym okresie segment ten odnotuje CAGR na poziomie 25 proc.

Do 2032 r. region Europy będzie miał ponad 20-proc. udział w globalnym rynku samonaprawiających się sieci. Szybka adopcja innowacyjnych technologii, takich jak uczenie maszynowe, będzie napędzać wzrost rynku samonaprawiających się sieci w Europie.

Wśród wiodących graczy na rynku samonaprawiających się sieci Global Market Insights wymienia: CommScope, Fortra, VMWare, BMC Software, Elisa Polystar, IBM, SolarWinds, ManageEngine, HPE i Cisco.

 
(źr. Global Market Insights)