REKLAMA

Rynek stacjonarnego internetu niespodziewanie zwolnił

Nadzieja, że światowy rynek stacjonarnego szerokopasmowego internetu w 2019 r. przekroczy 1,2 mld łączy nie ziściła się. Według danych firmy badawczej Point Topic zrost w ostatnim kwartale ub.r. był wyjątkowo niski – 0,6 proc. – i w końcu roku było 1,1 mld łączy.

Point Topic zwraca uwagę, że tempo wzrostu w ostatnich trzech miesiącach ub.r. było wyraźnie niższe niż w ciągu trzech poprzedzających je kwartałów. Przybyło jedynie 6,7 mln nowych łączy.

W kilku krajach odnotowano spadek liczby aktywnych łączy stacjonarnych. Jednym z nich były Chiny – największy światowy rynek stacjonarnego dostępu – gdzie liczba łączy spadła o 600 tys. Także w Afryce Południowej zmniejszyła się liczba abonentów stacjonarnego szerokopasmowego internetu.

Największe wzrosty odnotowano na rynku dostępu bezprzewodowego (głównie FWA) i FTTH. Między końcem grudnia 2018 r., a końcem ub.r. liczba takich łączy wzrosła odpowiednio o 22,7 proc. i 11,4 proc. W tym samym czasie liczba łączy kablowych wzrosła o 3,6 proc., zaś xDSL spadła o kolejne 9,8 proc.

W IV kwartale 2019 r. najwięcej łączy – ponad 700 tys. – przybyło w USA. W pierwszej piątce byli jeszcze Iran i Indonezja (w obu krajach wzrost przekraczał 500 tys.) oraz Wietnam i Rosja (wzrost wynosił blisko 500 tys.).