REKLAMA

Rz: Liczba kart SIM w obiegu urealniona

Niemal połowa z około 28 mln kart przedpłaconych telefonii komórkowej w 2015 r. roku nie była w ogóle wykorzystywana – wynika z danych UKE i szacunków Rzeczpospolitej.W grudniu 2015 r. w Polsce aktywowanych było 56,6 mln kart SIM telefonii mobilnej, ale użytkowanych tylko 47 mln – policzył Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ponieważ dane rozmaitych instytucji są różne, UKE, podobnie jak w 2012 r. starał się dokładnie zbadać rynek. W odróżnieniu od danych Głównego Urzędu Statystycznego wynik uzyskany przez urząd obejmuje także klientów najmniejszych wirtualnych operatorów sieci komórkowych (MVNO) i jest w związku z tym o około 400 tys. kart SIM wyższy niż ten uwidoczniony w sprawozdaniach GUS. Operatorzy z jednej strony obawiają się zamieszania związanego z rejestracją kart pre-paid, z drugiej, przynajmniej część z nich cieszy się, że poznamy prawdziwy obraz rynku, niezaburzony przez martwe dusze. Okaże się wtedy również, ile faktycznie płaci miesięcznie użytkownik telefonii na kartę. Dziś dane prezentowane przez telekomy są mocno zaniżone. Tzw. wskaźnik ARPU obrazujący miesięczne wydatki „statystycznego" klienta to ok. 12 zł. Z szacunków „Rzeczpospolitej" wynika, że po urealnieniu wzrośnie on do ok. 20 zł.

Więcej w: W telefonii komórkowej są martwe dusze (dostęp płatny)