REKLAMA

Rząd chce wybudować 6 tys. mkw kolokacji

Aktualizacja 23.08.2022 17:22

Ruszyły konsultacje publiczne projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD). Termin zgłaszania uwag  mija 29 sierpnia.  

Jak podkreśla Cyfryzacja KPRM, projekt ustawy został opracowany z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, takich jak ustawa w zakresie inwestycji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, czy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

W celu umożliwienia sprawnej realizacji inwestycji, w projekcie zastosowano rozwiązania polegające w szczególności na:

  • wprowadzeniu przepisu ograniczającego możliwość lokalizowania w otoczeniu inwestycji w zakresie KCPD obiektów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu tych inwestycji,
  • wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD,
  • usprawnieniu postępowań administracyjnych,
  • uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD,
  • wprowadzeniu specjalnej procedurę udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji,
  • wprowadzenie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie KCPD oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie KCPD z określeniem terminów ich wydania przez właściwe organy,
  • uproszenie trybu wydania warunków przyłączenia inwestycji w zakresie KCPD.

M.J.

---

W planach legislacyjnych rządu na ten rok pojawiła się zapowiedź ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przedmiotem specustawy będzie m.in. budowa trzech ośrodków kolokacyjnych o początkowej powierzchni 3 tys. m2 każdy oraz budowa redundantnego ringu światłowodowego, który miałby połączyć te ośrodki. Dysponentem infrastruktury miałby być skarb państwa lub zależna od skarbu osoba prawna. W przypadku komercyjnego przedsięwzięcia nakłady pochłonęłyby zapewne kwotę 200-300 mln zł.

Specustawa ma posłużyć maksymalnemu uproszczeniu procedury inwestycyjnej związanej ze zgodami na lokalizacje obiektów kolokacyjnych. Mowa jest także o ewentualności wywłaszczania właścicieli gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

W założeniach do ustawy mowa jest o kolokacji w nowych ośrodkach aktualnie działających publicznych systemów IT oraz zabezpieczeniu powierzchni pod kątem ich rozbudowy i tworzenia nowych systemów. Zespół nowych data centers miałby pomieścić rejestry państwowe oraz chmurę rządową.

– Realizacja inwestycji podniesie poziom bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych administracji rządowej – zakłada projekt specustawy.

Dla porównania jeden z największych operatorów data center w Polsce, Atman, dysponuje ponad 12 tys. m2 powierzchni w swoim głównym ośrodku przy ul. Grochowskiej w Warszawie.

O konsolidacja publicznych zasobów kolokacyjnych mowa była w resorcie cyfryzacji za kadencji Anny Streżyńskiej. Zasoby te, chociaż bardzo rozproszone, są znaczne. Odrębną sprawą jest, jaki poziom techniczny reprezentują wobec aktualnych wymagań dla tego typu obiektów.