Rząd wycofał projekt KSC oraz ustawę antypornograficzną

Aktualizacja 17:32

Sejm opublikował pismo KPRM z prośbą o wycofanie poniższych ustaw z prac parlamentarnych. Wynika z niego, że formalnie wycofane zostały wszystkie akty, za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Cyfryzacji tj. także projekt PKE wraz z aktem wprowadzającym oraz projekt ustawy o rozwoju e-administracji.

---

Na dzisiaj i jutro zaplanowane były w sejmie wysłuchania publiczne w sprawie projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (11.09) oraz o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (12.09). Oba mające bardzo duże znaczenie dla branży telekomunikacyjnej oraz obie budzące wiele kontrowersji, z czego decyzja Sejmu o zorganizowanie wysłuchań publicznych.

Dzisiaj jednak Centrum Informacyjne Sejmu poinformowała o ich anulowaniu, ponieważ rząd wycofał oba projekty z procesu legislacyjnego.

– Ponieważ wnioskodawca – Rada Ministrów – skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i wycofał wspomniane projekty, odpadła formalna możliwość przeprowadzenia projektu w stosunku do tych przedłożeń, gdyż z chwilą wycofania projektów zakończył się ich bieg legislacyjny – podaje Sejm.

Projekt KSC procedowany jest od około trzech lat. Poza licznymi zmianami w kontroli systemu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, ma wprowadzić instytucję „dostawców wysokiego ryzyka” jeżeli chodzi o sprzęt i rozwiązania techniczne, jak również operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej dla jednostek administracyjnych wraz z przydziałem dla tegoż częstotliwości mobilnych z zakresu 700 MHz.

Ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (projekt z tego roku) natomiast nakłada na operatorów sieci szerokopasmowych obowiązek udostępniania możliwości filtrowania sieci pod kątem treści pornograficznych. Poza kwestią techniczną i kosztami niezbędnego narzędzia, duże wątpliwości budzi definicja treści podlegających blokowaniu.

Odpowiedzialne za obie legislacje jest Ministerstwo Cyfryzacji. Wcześniej podobny los spotkał inną ważną legislację tego resortu tj. Prawo Komunikacji Elektronicznej.

Wycofanie obu ustaw nie ma w praktyce wielkiego znaczenia. Fakt, że nie zostały przeprocedowane przed wakacyjną przerwą Sejmu spowodował, że szansę na uchwalenie w tej kadencji były już i tak iluzoryczne.