AKCJA SPOŁECZNA

Rzeszów wdrożył GPON i XGS-PON

Urząd Miasta w Rzeszowie zdecydował się na wdrożenie technologii GPON oraz XGS-PON w projekcie rozbudowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST).

Rzeszowski Ratusz przy wdrożeniu  współpracował z podkarpacką firmą Fibrain, która podkreśla, że to pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce i jedno z pierwszych w Europie. Do tej pory bowiem zainteresowanie takimi rozwiązaniami wykazywali głównie operatorzy. Dzięki temu miasto będzie mogło wykorzystać istniejące oraz nowo budowane relacje światłowodowe w zestawianiu nowych połączeń na własne potrzeby bez ponoszenia wysokich kosztów. Możliwość zastosowania asymetrycznych spliterów (nawet do 1:256) i budowa sieci w topologii magistrali dają bowiem swobodę i możliwość szybkiej reakcji w zestawianiu połączeń.

Wybudowaną przed kilku laty MST Rzeszów wykorzystuje m.in. do  wdrażania projektów z zakresu smart city, często  dofinansowanych ze środków unijnych, takich jak: system monitoringu, Innowacyjna Edukacja czy Rzeszowski  Inteligentny System Transportu Publicznego, w ramach którego sieć służy jako platforma wymiany danych pomiędzy systemem  obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną (70 skrzyżowań), systemem informacji pasażerskiej na przystankach ( 210 przystanków), systemem elektronicznego biletu.

Rzeszowski ratusz podkreśla, że powstała w wyniku budowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej infrastruktura w postaci: masztów, światłowodowego rdzenia sieci czy też redundantnych centrów przetwarzania danych jest przygotowana do wdrożenia nowej technologii, tj. sieci 5G.