REKLAMA

Są wstępne wyniki Playa za I półrocze 2021 r.

Aktualizacja 05.08.2021 r

Play podał dodatkowe  informacje dotyczące wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2021. Podaje w nich m.in., że przychody z usług stacjonarnych w I półroczu 2021 r. wyniosły 68 mln zł, wliczając w to wpływy abonamentowe należącej do grupy spółki 3S. 

Iliad zaprezentował wstępne wyniki finansowe P4, operatora sieci Play za pierwsze półrocze 2021 roku.

Przychody Play w tym okresie sięgnęły ponad  3,6 mld zł, co oznacza wzrost o +3.9 proc. w stosunku do I półrocza 2020 r. Przy czym przychody z usług mobilnych wzrosły o 6,6 proc. do poziomu 2 mld zł. Operator zwiększył też wpływy ze sprzedaży urządzeń o 3,2 proc. do poziomu 775 mln zł.

Skonsolidowana EBITDAaL sięgnęła blisko 1,7 mld zł (wzrost o 46,6 proc.)

Spadały natomiast o 3,3 proc. nakłady inwestycyjne do poziomu 292 mln zł.

Zyska Playa z podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu 2021. r. przekroczył 1,3 mld zł (wzrost o 71,1 proc. rok do roku).

Iliad szacuje, że baza klientów komórkowych Play na koniec czerwca 2021 roku wynosiła blisko 15,5 mln, co oznacza, że przez sześć miesięcy baza ta wzrosła o 62 tys. Przy czym liczba aktywnych klientów to 12,3 mln, z czego klienci abonamentowi to 8,4 mln.. 

Play na koniec czerwca 2021 r. obsługiwał też 22 tys. klientów stacjonarnego internetu (na sieci Vectry) oraz 176 tys. usług TV Box.

W sumie łączną liczbę aktywnych klientów Playa (wszystkich usług) Iliad szacuje na 12,5 mln, co oznacza wzrost o 189 tys. w stosunku do czerwca 2020 r.

Średnie ARPU od klientów usług mobilnych to  27,3 zł, co oznacza wzrost o 2,7 proc. w stosunku do grudnia 2020 r. 

Ostateczne wyniki finansowe Iliad  przedstawi 31 sierpnia 2021 r.