REKLAMA

Sąd Europejski unieważnił decyzję KE o zablokowaniu fuzji brytyjskich MNO

Wyrok Sądu Europejskiego unieważnił decyzję Komisji Europejskiej z 11 maja 2016 r. dotyczącą zablokowania przejęcia Telefónica UK przez Hutchison 3G UK. Wyrok sądu można uznać za zielone światło do fuzji i przejęć na europejskim rynku telekomunikacyjnym.

Podjętą w 2016 r. decyzję o zablokowaniu wartego 10,5 mld funtów przejęcia Telefónica UK (właściciel sieci komórkowej O2) przez Hutchison 3G UK (właściciel sieci komórkowej 3 UK) Komisja Europejska uzasadniała obawami o zmniejszenie konkurencji. Transakcja prowadziła bowiem wprost do spadku liczby infrastrukturalnych operatorów komórkowych działających na Wyspach Brytyjskich z czterech do trzech, a to mogło spowodować wzrost cen usług.

Od decyzji KE apelacje do Sądu Europejskiego złożył Hutchison 3G UK argumentując, że podejście Komisji do tej fuzji i innych przejęć w branży mobilnej opierające się na założeniu, że czterech operatorów lepiej będzie obsługiwało rynki krajowe niż trzech oparte jest na „błędnie przyjętym domyślnym przekonaniu”. Zdaniem skarżącego, takie podejście „nie uwzględnia realiów rynkowych, wyraźnych dowodów na udaną konsolidację rynku w Europie i na świecie, a także bardzo istotnych korzyści w postaci zwiększonych inwestycji, poprawy jakości sieci i korzyści dla konsumentów, które można osiągnąć dzięki połączeniom sieci komórkowych".

Ogłoszony 28 maja 2020 r. wyrok Sądu Europejskiego nie oznacza, że do fuzji dojdzie. Jak podkreśliła w swym oświadczeniu Telefonica, od tego czasu zmieniły się realia rynkowe, a Telefónica w ostatnich tygodniach ogłosiła transakcję połączenia sieci O2 z brytyjskim operatorem Virgin Media, kontrolowanym przez Libery Global.

Wyrok może mieć natomiast wpływ na przyszłe decyzje Komisji w sprawie ewentualnych fuzji europejskich operatorów, w wyniku których liczba graczy rynkowych na rynku mobilnym zmniejszałaby się z czterech do trzech. Orzeczenie kwestionuje twierdzenie, że miałoby to negatywny wpływ na konkurencję. Jak stwierdzono, takich negatywnych doświadczeń nie odnotowano na innych rynkach na całym świecie, na których nastąpiła konsolidacja. Sąd stwierdził też, że proces oceny skutków fuzji miał kilka wad. W pierwotnej ocenie nie wykazano również skutecznie, że fuzja będzie miała negatywny wpływ na infrastrukturę sieciową.