REKLAMA

Sąd oddalił apelację Polkomtela

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Polkomtela i utrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprzed ponad siedmiu lat, w której regulator nałożył na operatora 5,96 mln zł kary.

30 grudnia 2014 r. UOKiK uznał, że Polkomtel narusza zbiorowe interesy konsumentów, bo nie dostarcza „konsumentom zawierającym umowę oświadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej wraz z umową odpowiedniego dla daty zawarcia tej umowy regulaminu promocji” oraz dlatego, że nie dostarcza konsumentom „treści proponowanych zmian warunków umowy określonych w regulaminie promocji”.

Operator odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ten w marcu 2018 r., utrzymując treść decyzji, uchylił karę nałożona na Polkomtel. UOKiK zaskarżył wyrok SOKiK. W kwietniu 2020 r. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok i przekazał SOKiK sprawę do ponownego rozpatrzenia. W kwietniu 2021 r. SOKiK, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, oddalił odwołanie Polkomtela. Spółka wniosła apelację, a Sąd Apelacyjny 24 stycznia 2022 r. ją oddalił.