Samorządowa spółka z Łęcznej chce modernizować sieć do 5G i startować w konkursach KPO I FERC

Spółka Wirtualne Powiaty 3 (WP3) utworzona przez 19 samorządów z województwa lubelskiego (powiaty: łęczyński, świdnicki i włodawski) do zarządzania infrastrukturą sieciową wybudowaną w ramach projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”, wciąż jest na minusie. Zarządza ona siecią wybudowaną w technologii WiMAX/LTE, choć w ramach projektu powstała w Łęcznej także sieć światłowodowa o długości 7,9 km.

Strata netto spółki w 2021 r. sięgnęła 550,5 tys. zł (rok wcześniej było to 676 tys. zł) przy wygenerowanych przychodach 828,6 tys. zł (725,6 tys. zł w 2020 r.). Zarząd pociesza się, że w 2021 r. koszty działalności zmniejszyły się o 5 proc. (do kwoty 1,35 mln zł), a wynik finansowy został poprawiony, o 24 proc. w stosunku do 2010 r.

Głównym źródłem przychodów spółki w 2021 r. były bezprzewodowe usługi BSA (na infrastrukturze WP3 operatorzy mogą oferować swym klientom usługi LTE), z których wygenerowała ona 339,5 tys. zł  (rok wcześniej było to 232,2 tys. zł). Inne istotne źródła przychodów, to usługi dostępu do sieci dla jst i udostępnianie infrastruktury (np. dzierżawa ciemnych włókien). WP3 realizowały też przyłączenia szkól do OSE. Spóła dostarczała też usługi dostępu do internetu dla żołnierzy przy granicy z Białorusią oraz rozszerzyła współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Łęcznej (m.in. połączenie światłowodem centrali banku w Łęcznej z jej oddziałami).

Do świadczenia usług WP3 wykorzystuje częstotliwości 3,6-3,8 GHz, czyli pasmo przewidziane dla sieci 5G. Jednak jej pozwolenie na korzystanie z tych zasobów niebawem się skończy. Spółka pozostaje więc w niepewności co do swego funkcjonowania po 2022 r. i uczestniczyła w konsultacjach ogłoszonych przez UKE w sprawie wykorzystania i przydziału tych częstotliwości. W swym stanowisku wnioskowała m.in. o to, by UKE takim podmiotom jak WP3 wydał promesę przyznania co najmniej jednego kanału 20 Hhz pasma 3410-3430 MHz, by móc zacząć już przygotowania do migracji obecnych zasobów do bloku 0. Według WP3, jest to kluczowe dla utrzymania ciągłości usług i chciałaby na tej sieci wdrażać usługi 5G.

WP3 planuje też start w konkursach FERC I KPO na dofinansowanie budowy sieci światłowodowej. Chce też świadczyć usługi kolokacji w swych data center klientom biznesowym.