Santok chce więcej środków na hotspoty

Gmina Santok w woj. lubuskim uruchomiła 12 publicznych punktów dostępu do internetu w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą WIFI4EU.

W  ramach  projektu punkty dostępowe w Gminie Santok powstały m.in. w: muzeum, szkołach, przedszkolach, Marinie w Santoku, parku w Janczewie, boisku w Gralewie. 

Bezpłatne połączenie się z internetem odbywa się za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi o nazwie (SSID): „WiFi4EU”. Połączenie nie wymaga rejestracji uwierzytelniania w portalu autoryzacji, jest realizowane za pomocą przycisku „Zaloguj". Okres połączenia jest automatycznie resetowany po 12 godzinach aktywności. Rozgłaszanie sygnału WiFi odbywa się na dwóch pasmach (2,4 GHz - 5 GHz).

Projekt od strony technicznej wspiera firma IT Partners Telco. Ta sama, która w Santoku kilka lat  wcześniej realizowała projekt z 8.3 POIG Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych o wartości ok. 3 mln zł.

Urząd Gminy Santok przygotowuje nowy wniosek o pozyskanie podobnych środków do Ministerstwa Cyfryzacji na dalszą budowę hotspotów, które mogłyby być rozlokowane w innych miejscowościach na terenie gminy Santok.