REKLAMA

Satelitarna alternatywa dla szkół z voucherami w tle

Satelitarne łącze internetowe może być efektywnym sposobem na podłączenie szkół do globalnej sieci na terenach słabo zurbanizowanych ‒ twierdzą autorzy opublikowanego 4 września przez Komisję Europejską raportu „Satellite broadband for schools: Feasibility study”.

Raport dla KE opracowało konsorcjum tworzone przez szwedzką firmę badawczą Acreo, francuski Airbus Defence & Space oraz Eutelsat we współpracy z belgijską firmą doradczą i lobbystyczną 2thePoint Consulting.

W ocenie autorów raportu, w końcu 2016 r. 48,23 tys. szkół podstawowych i średnich w krajach Unii Europejskiej, czyli 18,1 proc. wszystkich szkół tego typu nie było w pełni podłączonych do szybkiego internetu, co oznacza, że albo nie mają ani łącza stacjonarnego, ani mobilnego, ani satelitarnego, albo mają łącza o przepływności do 5 Mb/s. Według danych zawartych w raporcie, w Polsce w takiej sytuacji było nieco ponad 8,9 tys. szkół, a w sumie 30 tys. szkół. W Niemczech takich szkół jest blisko 8,4 tys. (według raportu w Niemczech było nieco ponad 38,2 tys. szkół), zaś we Włoszech niemal 9,5 tys. (na łącznie 27,9 tys. szkół).

Warto też zwrócić uwagę, że według raportu Polska nie ma rządowego programu budowy szybkich łączy internetowych dla szkół. Autorzy raportu twierdzą, że takie programy są w 16 krajach Unii.

W ocenie autorów raportu sposobem na szybkie podłączenie szkół do szerokopasmowego internetu - szczególnie tam, gdzie nia ma szans na szybki internet stacjonarny lub mobilny - mogą być rozwiązania satelitarne. Wśród zalet takiego rozwiązania wymieniane są przewidywalna i stabilna jakość połączenia, możliwość szybkiego zrealizowania inwestycji oraz bezpieczeństwo. Jako przykład kraju, gdzie internet satelitarny zapewnia szkołom dostęp do sieci w raporcie wymieniana jest Francja, gdzie realizowany jest program Ecoles Connectées.

Autorzy raportu proponują też, by instalacja satelitarnego internetu w szkołach oraz pierwszy okres eksploatacji (np. 24 miesiące) finansowane były za pomocą specjalnych voucherów. Wskazują, że unijne środki na sfinansowanie systemu voucherowego potencjalnie pochodzić mogą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejski Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto system voucherowy może być finansowany z krajowych, regionalnych i lokalnych środków publicznych.