REKLAMA

SAV będzie mieć światłowód w nowym budynku w Białymstoku

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki SAV, sieci kablowej z Białegostoku, do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do będącego w budowie na tej nieruchomości budynku przy ul. Jurowieckiej, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Inwestycję budowlaną (budynku mieszkalnego wielorodzinnego, roboczo oznaczonego numerem 5 ) prowadzi tam spółka Apartamenty Jagiellońskie z Białegostoku. Na dzień wydania decyzji przez UKE, budowa nie została ukończona, a budynki nie zostały oddane do użytkowania. 

Operator w lutego 2022 r., zwrócił się dewelopera z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynku. Stony nie doszły do porozumienia i sprawa trafiła do UKE.

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

SAV wnioskował u regulatora o:

  • umożliwienie doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku w budynku,
  • umożliwienie wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  • umożliwienie korzystania z punktu styku w budynku. 

Deweloper odpowiedział UKE, że budynek nie został jeszcze oddany do użytkowania, ale jest wyposażony w infrastrukturę telekomunikacyjną, zgodnie z odpowiednim  rozporządzeniem w tej sprawie oraz wskazał, że punkt styku istnieje i jest możliwość jego wykorzystania przez operatora.

UKE przyznał jednak rację SAV, bowiem na etapie budowy wszyscy zainteresowani operatorzy mogą na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną i powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków.

Zgodnie z projektem decyzji SAV  jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. korzystania z punktu styku w budynku.

O dostęp od budynków przy ulicy Jurowieckiej starał się też poprzez  UKE też wcześniej HomeNet Technologies, ISP z Białegostoku.