REKLAMA

SAV niezadowolona, że UKE zaleca jej wykorzystanie sieci Koby

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy SAV, sieci kablowej z Białegostoku do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 15, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

SAV zwróciła się w tej sprawie w sierpniu 2020 r. do spółki  Apartamenty Jagiellońskie (dewelopera), która wznosiła mieszkalny budynek wielorodzinny. 

Strony nie doszły do porozumienia i w październiku 2020 r. operator skierował sprawę do UKE. We wniosku do regulatora SAV żądała wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, polegającego na umożliwieniu doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku oraz umożliwieniu korzystania z punktu styku w budynku. 

W toku prowadzonego postępowania UKE ustalił, że w międzyczasie budynek został ukończony a deweloper rozpoczął sprzedaż lokali. Stroną postępowania stała się Wspólnota Właścicieli Lokali przy ul. Jurowieckiej 15 w Białymstoku. 

Okazało się też, że w budynku znajduje się już sieć należąca do firmy Koba pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, która może zostać udostępniona SAV. 

SAV nie chciała się z tym jednak pogodzić i w piśmie do UKE na początku tego roku argumentowała, że  zgodnie z przepisami odpowiedniego rozporządzania inwestor wyposaża budynek w instalację telekomunikacyjną stanowiącą część składową nieruchomości, umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej. Zdaniem SAV, skoro budynek jest wybudowany niezgodnie z przepisami rozporządzenia, nie może być oddany do użytkowania.

UKE odpowiedział, że takie zmiany w prawie obowiązują od jesieni 2019 r. Tymczasem projekt architektoniczno-budowlany budynku, zatwierdzony został we wrześniu 2018 r., która to decyzja stała się ostateczna na początku października 2018 r., i przewidywał on wyposażenie projektowanego budynku w instalację telekomunikacyjną. Natomiast wniosek o zmianę tego  pozwolenia na budowę, rozstrzygnięty decyzją z czerwca 2020 r., nie obejmował zmian dotyczących instalacji telekomunikacyjnej, czyli cały projekt budowlany zatwierdzony był w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 25 października 2019 r. 

A skoro deweloper uzyskał pozwolenie na budowę na wniosek złożony przed dniem 25 października 2019 r., to odnośnie wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną zastosowanie będzie miał jeszcze  przepis  megaustwwy telekomunikacyjnej, zgodnie z którym instalacja telekomunikacyjna nie musiała stanowić części składowej nieruchomości (mogła należeć do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego). 

Zgodnie więc z projektem decyzji SAV jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowej światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt zakłada także odmowę umożliwienia operatorowi wykonania własnej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.