AKCJA SPOŁECZNA

Operatorzy chmury preferowanymi dostawcami SD-WAN. Telekomy mało popularne

Preferowanym rozwiązaniem do zabezpieczania wdrożeń chmury publicznej jest definiowana programowo sieć SD-WAN, która najczęściej jest wdrażana w przedsiębiorstwach z branży finansowej, a najrzadziej w organizacjach sektora publicznego – to najważniejsze wnioski płynące z raportu Secure SD-WAN: The Launch Pad into the Cloud, przygotowanego przez firmę Barracuda, w którym pokazano dynamikę wdrażania rozwiązań SD-WAN w podziale na branże i regiony.

74 proc. decydentów z branży IT uczestniczących w globalnym badaniu albo już wdrożyło rozwiązania SD-WAN (23 proc.) albo zamierza to zrobić (51 proc.) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wyniki badania wskazują, że choć chmura publiczna jest wykorzystywana coraz częściej, głównym utrudnieniem nadal są kwestie związane z bezpieczeństwem.

Najczęściej infrastruktura SD-WAN jest wdrażana w firmach z branży finansowej (35 proc. z niej korzysta, a kolejnych 41 proc. jest w trakcie wdrożenia lub spodziewa się go w ciągu 12 miesięcy). Najrzadziej SD-WAN jest wykorzystywana w sektorze publicznym (tylko 7 proc. instytucji publicznych objętych badaniem wdrożyło SD-WAN, a kolejnych 36 proc. jest w trakcie wdrożenia lub spodziewa go w ciągu roku).

Preferowanym źródłem zakupu rozwiązań SD-WAN jest dostawca usługi chmurowej. Za pośrednictwem obecnego dostawcy chmury rozwiązanie SD-WAN chce nabyć 52 proc. respondentów. 16 proc. badanych firm preferuje zakup SD-WAN od niezależnego dostawcy, 15 proc. wybrałoby partnera telekomunikacyjnego, a 12 proc. – firmę VAR (Value-Added Reseller). 6 proc. badanych nie ma żadnych preferencji.

Preferowaną platformą chmury publicznej jest Microsoft Azure – wybierana o 50 proc. częściej od Amazon Web Services i o 125 proc. częściej od Google Cloud Platform. Odpowiedzi w badaniu sugerują, że chmura Microsoftu jest postrzegana jako bardziej bezpieczna i przyjazna dla użytkownika od AWS i GCP.