REKLAMA

Senat chce dodatkowych 100 mln zł w budżecie na 2022 r. na internet szerokopasmowy

Senat glosował wczoraj na ustawą budżetową na 2022 r. i wprowadził do niej 65 poprawek. Ustawę wraz z zaakceptowanymi zmianami poparło 69 senatorów, 1 osoba była przeciw, a 29 senatorów wstrzymało się od głosu.

Senatorowie opowiedzieli się m.in. za  przeznaczeniem dodatkowych 100 mln zł na rozbudowę internetu szerokopasmowego.

Senat wyeliminował również przepis upoważniający Ministra Finansów do przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w 2022 r. wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 1 mld 995 mln zł.

Senat opowiedział się także m.in. za wprowadzeniem specjalnej rezerwy na telefon zaufania w wysokości 5 mln zł.

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki na 521,8 mld zł, a deficyt na nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Poprawki Senatu trafią teraz do Sejmu, który zdecyduje o ich przyjęciu lub odrzuceniu.

REKLAMA