REKLAMA

Seniorzy w USA dziennie tracili w internecie 2,65 mln dolarów w 2020 r.

Amerykanie w wieku powyżej 60 lat stracili ogromną kwotę 966 mln dolarów w wyniku różnego rodzaju oszustw internetowych (ang. scam) w 2020 roku, wynika z szacunków firmy Atlas VPN opartych m.in. na danych FBI.

Edward Garb, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Atlas VPN, wyjaśnia, dlaczego oszuści koncentrują się na seniorach: „Cyberprzestępcy atakują ofiary w wieku powyżej 60 lat, ponieważ uważa się, że dysponują znacznymi zasobami finansowymi, ale także dlatego, że starsi ludzie zwykle nie posiadają wiedzy na temat podstawowych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego”.

Amerykanie w wieku 60 lat i starsi złożyli 105 301 skarg do FBI i zgłosili w zeszłym roku straty pieniężne na łączną sumę 966 mln dolarów. Oznacza to, że starsi obywatele w Stanach Zjednoczonych średnio tracą 9174 dolarów w wyniku oszustwa internetowego. Patrząc na szkody pieniężne w ujęciu dziennym, seniorzy tracili około 2,65 mln dolarów na dobę w 2020 r.

Obywatele USA w wieku 50-59 lat stracili prawie 849 mln dolarów w wyniku 85 967 zgłoszonych oszustw w 2020 r. Średnie straty finansowe „per scam” są jeszcze większe i wynoszą średnio 9863 dolarów.

Kolejna grupa wiekowa (40-49 lat) również traciła ogromne pieniądze na rzecz cyberprzestępców, w sumie 717 mln dolarów przy 91 568 zgłoszeń. W tej grupie demograficznej strata wynosiła około 7832 dolarów w przypadku pojedynczego internetowego scamu.

Mimo że Amerykanie w wieku 30-39 lat zgłosili podobną liczbę oszustw, wynoszącą 88 364, ich straty są znacznie niższe niż w przypadku wszystkich poprzednich grup, na poziomie 492 mln dolarów w 2020 r. Z kolei zgłaszane przez nich straty są również mniejsze i sięgają około 5570 dolarów na zgłoszone oszustwo.

Użytkownicy internetu w wieku 20-29 lat ponieśli straty finansowe w wysokości ponad 197 mln dolarów w wyniku 70 791 zgłoszonych przypadków przestępstw internetowych, co oznacza, że ogólnie ofiary w tej grupie demograficznej ponoszą średnio stratę 2788 dolarów w wyniku oszustwa internetowego.

 
(źr. Atlas VPN/FBI)