REKLAMA

Serwis dla szkół w OSE w siedmiu województwach potrzebny

NASK prowadzi postępowanie na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” .

Dotyczy ono siedmiu województw: dolnośląskiego (szacowane 1265 lokalizacji), kujawsko-pomorskiego (1205 lokalizacji), mazowieckiego (2594 lokalizacji), pomorskiego (1058 Lokalizacji), małopolskiego (1955 lokalizacji), podkarpackiego (1393 lokalizacji) oraz śląskiego (1947 lokalizacji).

NASK szacuje, że w ramach niniejszego postępowania podłączy w sumie ok. 11,2 tys. lokalizacji, z tego w 2019 r. (30 proc), a w 2020 roku resztę. Zastrzega przy tym, że każda lokalizacja może mieścić więcej niż jedną szkołę – należy przyjąć, że średnio na lokalizację przypada 1,5 szkoły. Informuje także, że prace w placówkach oświatowych będą prowadzone w dni robocze, w godzinach roboczych od 8:00 do 17:00. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji prac w innym, uzgodnionym ze szkołą terminie.

Zainteresowani mogą składać oferty do 5 marca.

We wcześniejszych tego typu postępowaniach zlecenie na to zadanie w województwach: łódzkim,, wielkopolskim,, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim uzyskała firma Wasko.

REKLAMA