REKLAMA

Sevenet może trafić do grupy Atende

Atende podpisało list intencyjny ze spółką Sevent, dotyczący rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną. Umowa inwestycyjna określająca warunki połączenia ma zostać zawarta do 30 czerwca 2022 r.

Wcześniej obie spółki dokonają analizy wzajemnych pozycji rynkowych i potencjałów Sevenet i aktywów Atende z obszaru integracji, ich wartości oraz możliwych do osiągnięcia efektów synergii. Wyniki tej analizy będą stanowić podstawę do ustalenia warunków połączenia.

Jak tłumaczą w komunikacie strony przystąpienie przez nice do tych działań wynika z:

  • uzupełniających się kompetencji adresowanych przez strony gałęzi produktowych oraz sektorów klientowskich,
  • obecnej sytuacji na rynku integracji teleinformatycznej, charakteryzującej się bardzo dużą konkurencją, która wynika z obecności na rynku wielu spółek integracyjnych o zbliżonych do siebie mocnych pozycjach i potencjale, co implikuje potrzebę konsolidacji tego rynku,
  • oraz chęci wykorzystania przewag rynkowych stron, wynikających z szerokiej wiedzy inżynierskiej oraz wzajemnych umiejętności technicznych.

Według ustaleń połączenie Sevenet i wydzielonych aktywów integracyjnych Atende nastąpiłoby poprzez wniesienie ich przez Atende aportem do Sevenet w zamian za objęcie akcji Sevenet. Gdyby to doszło do skutku Sevenet wejdzie w skład grupy kapitałowej Atende. 

Atende zobowiązuje się wydzielić aktywa integratorskie do 1 stycznia 2022 r., a potem strony wspólnie dokonają wyboru dwóch firm doradczych, wyspecjalizowanych w dokonywaniu wycen przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw. 

Sevenet jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Spółka wyróżnia pięć linii biznesowych: dostęp do sieci, systemy komunikacji biznesowej, systemy Contact Center, Data Center i bezpieczeństwo danych. Od czerwca 2011 r. akcje spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.