REKLAMA

SferaNet chce podnieść kapitał

28 sierpnia akcjonariusze SferaNet zdecydują m.in. o podniesieniu kapitału spółki, a także o zmianach w radzie nadzorczej - wynika z projektów uchwał  zaplanowanego na koniec sierpnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowanych przez podbeskidzkiego ISP.

Zarząd spółki zaproponował, by ISP podniósł kapitał emitując od 509 777 do 3 009 777 nowych akcji. Aktualnie kapitał spółki składa się z 7 740 223 akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mieliby być pozbawieni prawa poboru.

Według zarządu, wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru jest w interesie spółki, bo „umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych”. SferaNet realizuje projekty budowy sieci w powiatach bielskim i cieszyńskim współfinansowany ze środków unijnych w ramach 1.1 POPC.

Emisja nowych akcji miałaby być skierowana do mniej niż 150 inwestorów, co pozwala notowanej na NewConnect spółce nie publikować memorandum informacyjnego. Zarząd planuje, że podpisanie umów o objęciu nowych akcji nastąpi do 26 lutego 2021 r., a emisja dojdzie do skutku jeśli nabywców znajdzie nie mniej niż 509 777 akcji.

REKLAMA