Sferanet dostała zgodę na wydłużenie projektu 1.1 POPC

Sferanet, ISP z Bielska-Białej zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  aneks  do umowy o dofinansowanie realizowanego projektu inwestycyjnego w ramach 1.1 POPC. 

Mocą aneksu wydłużony został termin realizacji inwestycji  z pierwotnie wskazanego w umowie dnia 30 września 2020 r., na dzień 31 stycznia 2021 r. (do tego dnia kwalifikowalne będą wydatki dla projektu). Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

W ramach projektu Sferanet buduje  sieć światłowodową o długości ok. 1,3 tys. kilometrów. W jej zasięgu  znajdzie się ok. 26 tys. punktów adresowych (tzw. białych plam) należących zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i innych instytucji, w tym 86 placówek edukacyjnych. Projekt realizowany jest na obszarze Bielsko-Biała A, zlokalizowanym w powiecie bielskim i cieszyńskim.