Sferanet ma skończyć projekt 1.1 POPC do końca kwietnia

Sferanet, ISP z Bielska-Białej wsparł się kredytem inwestycyjnym z Banku Spółdzielczego w wysokości 1 mln zł  oraz pożyczką od akcjonariuszy, by kontynuować projekt 1.1 POPC  budowy sieci szerokopasmowej w powiecie bielskim i cieszyńskim.

Na koniec 2020 r. wskaźniki realizacji projektu operator zrealizował  na poziomie:

  • podłączone jednostki publiczne – 119 jednostek – podłączono 100 proc. jednostek publicznych,
  •  liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 25 585 gospodarstw domowych – zaprojektowana sieć objęła zasięgiem 71 proc. powyższych gospodarstw domowych, w tym: projekty techniczne 835 km, projekty wykonawcze 736 km, liczba węzłów dostępowych – 18 szt. – wybudowano 100 proc. węzłów dostępowych,
  • długość sieci szerokopasmowej szacowanej w projekcie to około 1296 km  – wybudowano i odebrane 670 km sieci światłowodowej, oraz pozyskano 126 km pasywnej infrastruktury na mocy tzn. umowy IRU.

Operator w końcu stycznia 2021 r podpisał też aneks do umowy 1.1 POPC, który mu pozwala wydłużyć jego zakończenie  do końca kwietnia tego roku. A w styczniu i lutym 2021 r. Sferanet podłączyła do sieci 673 klientów z tego 61 w segmencie B2B. Operator szacuje, że głównie dzięki projektowi 1.1 POPC na koniec 2021 r., jego baza abonencka wzrośnie o kolejne 30 proc. w stosunku do 2020 r.

Przychody Sferanet w 2020 r. przekroczyły 5,8 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 r. o ponad 1,2 mln zł. Operator podkreśla przy tym, że w porównaniu do 2019 r. odnotował wzrost przychodów abonamentowych o blisko 40 proc. Zostały one wypracowane dzięki podpisanym umowom z kontrahentami instytucjonalnymi. Pozyskanie klientów biznesowych, a tym samym rozbudowanie sieci światłowodowej, umożliwiło z kolei poszerzenie dostępu do klientów indywidualnych.

W 2020 r. Sferanet  wypracowała zysk netto w wysokości 329,3 tys. zł i było on wyższy o blisko 95 tys zł  w stosunku do roku wcześniej.