REKLAMA

SferaNet ma umowę z generalnym wykonawcą sieci FTTH

Konsorcjum firm złożone z Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL, Fibre Tech oraz e-Gminy podpisało umowę na generalne wykonawstwo budowanej z unijnym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska przez SferaNet sieci FTTH w powiecie bielskim i cieszyńskim.

Umowa obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji i projektów, a także budowę infrastruktury pasywnej i węzłów sieci, jak również dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzłów.

W ramach projektu spółka zamierza wybudować sieć światłowodową  w powiecie bielskim oraz cieszyńskim o długości ok. 1,3 tys. km. W jej zasięgu ma być ok. 26 tys. gospodarstw domowych i firm, w tym 86 placówek edukacyjnych.

Wykonawca ma wykonać całość przewidzianych umową prac do 31 sierpnia 2020 r. W umowie zapisano, że w 80 proc. objętych zasięgiem sieci jednostkach oświatowych łącza zostaną uruchomione do 24 września 2018 r., a w pozostałych do 27 marca 2019 r.

Wartość umowy z generalnym wykonawcą nieznacznie przekracza 53 mln zł, z czego na dofinansowanie unijne przypada niemal 33,6 mln zł. 95 proc. kwoty dofinansowania ma zostać przekazane operatorowi w formie zaliczek. Całkowita wartość projektu to 61,8 mln zł