AKCJA SPOŁECZNA

SferaNet oczekuje blisko 30 proc. wzrostu przychodów

Osiągnięcie w 2018 r. 5,4 mln zł przychodów i 1,1 mln zł EBITDA prognozuje zarząd SferaNet, ISP z Podbeskidzia, którego akcje notowane są na rynku NewConnect.

Jak poinformowano w raporcie przesłanym na NewConnect, „zarząd sporządził prognozę w oparciu o dotychczasową sprzedaż, planowane przychody z tytułu umów abonamentowych, realizowanych zleceń na dostawy sprzętu IT a także rozwojowych kontraktów, które są negocjowane z klientami”. ISP zastrzegł, że prognoza „będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji, przekazując wyniki tej oceny w formie raportów bieżących i okresowych, zgodnie z regulacjami alternatywnego systemu obrotu”.

Partnerem działu jest:

SferaNet w 2017 r. miała 4,16 mln zł przychodów i 1,05 mln zł EBITDA. Po dwóch kwartałach 2018 r. przychody operatora wynosiły 2,49 mln zł, a EBITDA – 560 tys. zł.

Spółka buduje – wykorzystując środki unijne przyznane w ramach POPC – światłowodową sieć w powiecie bielskim i cieszyńskim. Do rozbudowy sieci wykorzystywała także środki unijne z poprzedniej perspektywy finansowej.