SferaNet ogłosiła plan podziału spółki

P4 zamierza podzielić SferaNet, ISP z Podbeskidzia, nad którym kontrolę przejęło w początku tego roku – wynika z planu podziału umieszczonego na stronie internetowej SferaNet.
Pion działalności detalicznej ISP ma zostać przeniesiony do spółki Tacertille Investment, która w przyszłości ma zmienić nazwę na SferaNet spółka z o.o. W SferaNet pozostanie pion usług hurtowych, zaś sama spółka w przyszłości zmienia nazwę na SferaNet Infrastruktura.

Zgodnie z opublikowanym planem podziału, SferaNet Infrastruktura będzie otwartym operatorem hurtowym świadczącym usługi w technologii FTTH detalicznym operatorom telekomunikacyjnym na zasadzie niedyskryminacji. SferaNet Infrastruktura ma też rozbudowywać sieć FTTH. SferaNet spółka z o.o. zajmie się obsługą dotychczasowych klientów dzielonej spółki.

W związku z podziałem, kapitał zakładowy SferaNet nie zostanie obniżony, a wydzielenie nastąpi z jej kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. Podział nastąpi po wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect oraz po odkupieniu przez Vortanoria Investments, spółkę zależną P4, akcji SferaNet posiadanych przez P4.

W związku z podziałem kapitał kontrolowanej przez Vortanoria Investments spółka Tacertille Investment utworzy 3996 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 199,8 tys. zł. Obejmie je Vortanoria Investments.

Wartość godziwa wydzielanej ze SferaNet działalności 1 lipca br. wynosiła niemal 24,175 mln zł. Wartość godziwa pozostającej w SferaNet działalności hurtowej wynosiła blisko 66,836 mln zł. Wyceny dokonała firma Grant Thornton Frąckowiak PSA z Poznania.