SferaNET rozważa podniesienie kapitału i emisję obligacji

SferaNET, ISP z Podbeskidzia, analizuje możliwości oraz koszty podniesienia kapitału i emisji obligacji. Jest to związane z realizowaniem projektu budowy sieci dostępowej dofinansowanego ze środków unijnych w ramach POPC działanie 1.1.

Z komunikatu spółki wynika, że do 2022 r. ISP rozważa emisję akcji „o wartości emisyjnej 2 mln zł” oraz emisję obligacji wartych 5 mln zł. Pieniądze byłyby przeznaczone na wkład własny do projektu. Zarząd spółki zastrzega, że „ostateczna decyzja odnośnie pozyskania finansowania ze wskazanych źródeł zostanie podjęta po przeprowadzeniu właściwych analiz, o czym Zarząd poinformuje zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę”.

Przypomnijmy, że w sierpniu SferaNET podpisała umowę na dofinansowanie z POPC przeznaczone na budowę sieci szerokopasmowej w powiatach bielskim i cieszyńskim. Całkowita wartość projektu to 61,8 mln zł z czego dofinansowanie unijne, to blisko 33,6 mln zł, zaś wkład własny ma wynieść 15 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 5,9 mln zł (reszta to koszty niekwalifikowane, które także pokrywa beneficjent).

Budowana sieć światłowodowa ma mieć długość 1,3 tys. km, a w jej zasięgu ma być ok. 26 tys. gospodarstw domowych i firm, w tym 86 placówek edukacyjnych. 80 proc. placówek oświatowych ma być podłączonych do internetu w ciągu 14 miesięcy od podpisania umowy, a pozostałe w ciągu 20 miesięcy. Inwestycje związane z projektem mają zostać zakończone do 30 września 2020 r.

REKLAMA