REKLAMA

Sferia będzie się starać o 800 MHz?

– Zdaniem zarządu [Sferii] istnieją obiektywne przyczyny, dla których w przypadku rozdysponowania częstotliwości 800 MHz w trybie przetargu, Sferia powinna być w takim przetargu uprzywilejowana – czytamy w sprawozdaniu zarządu spółki za 2018 r.

Sprawozdanie relacjonuje zeszłoroczne starania o prolongatę pozwolenia radiowego na blok częstotliwości w paśmie 800 MHz oraz rozpoznanie przez zarząd „możliwości pozyskania rezerwacji 800 MHz w różnych modelach procedur prawnych”.

Wobec źródła tych informacji (oficjalne sprawozdanie) nie mamy pewności, czy powyższe oznacza realną chęć nabycia częstotliwości 800 MHz, czy też jest retoryczną konsekwencją ubiegłorocznej batalii z Urzędem Komunikacji Elektronicznej o pasmo.

Przypomnijmy, że regulator (zgodnie z przepisami prawa) zaproponował spółce przedłużenie rezerwacji na kolejne 15 lat za kwotę 1,726 mld zł. W toku postępowania administracyjnego Sferia wnioskowała o rozłożenie tej płatności na raty lub skrócenie okresu nowej rezerwacji wraz z obniżeniem wysokości opłaty. Obie te propozycje UKE odrzucił, umarzając postępowanie rezerwacyjne. Od dwóch decyzji UKE Sferia odwołała się do sądu, ale jej pozwy nie znalazły jeszcze rozstrzygnięcia.

W ubiegłym roku operator, który należy do grupy Cyfrowego Polsatu, zanotował 247 mln zł przychodu, 28,8 mln zł zysku operacyjnego i 24,5 mln zł zysku netto. Wyniki w roku 2017 były na zbliżonym poziomie.

Większość przychodów spółki w 2018 r. pochodziło ze sprzedaży usług hurtowych na rzecz innych podmiotów grupy CP z wykorzystaniem ich infrastruktury oraz pozostającą w dyspozycji Sferii (do początku bieżącego roku) częstotliwością 800 MHz. W ubiegłym roku Sferia prowadziła jeszcze marginalną działalność detaliczną jako MVNO, ale zlikwidowała te usługi pod koniec ubiegłego roku.

Jako plan na rok bieżący spółka podaje „kontynuację procedur prawnych mających na celu dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na warunkach uwzględniających szczególną, a niezawiniona przez Sferię sytuację (wieloletnie „blokowanie rezerwacji” oraz dokonanie przez Prezesa UKE z urzędu zamiany rezerwacji Sferii, co w ocenie Prezesa UKE spowodowało powstanie obowiązku uiszczenia przez Sferię opłaty w wysokości 1,7 mld zł z tytułu dokonania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres).”

Sprawozdanie finansowe Sferia S.A. za 2018 r.
Sprawozdanie z działalności zarządu Sferia S.A. za 2018 r.