REKLAMA

SGT planuje przyłączyć 12 tys. klientów

Hurtowy operator IPTV z grupy Vectra opublikował sprawozdanie finansowe za 2021 r. W tym okresie spółka miała 46,6 mln zł przychodów, 11,5 mln zysku operacyjnego i ponad 10 mln zł zysku netto. W porównaniu do 2020 r. SGT poprawiło wszystkie kluczowe parametry finansowe.

Na koniec 2021 r. SGT współpracowało z 345 partnerami. W ubiegłym roku przybyło ich zaledwie 4, co oznacza znaczący spadek dynamiki w porównaniu do poprzedniego roku. Na 2022 r. spółka planuje jednak pozyskanie tylko 12 nowych partnerów, co może oznaczać, że ta droga rozwoju ma już ograniczony potencjał.

Klientów końcowych korzystających z usług pod marką Jambox przybyło w 2021 r. prawie 13 tys. Wedle sprawozdania spółki, ich liczba na koniec ub. roku miała sięgnąć prawie 101 tys., aczkolwiek spółka komunikowała przekroczenie liczby 100 tys. dopiero w styczniu bieżącego roku. Zbliżony przyrost liczby klientów (12 tys.) SGT planuje na bieżący rok.

SGT podaje również prawie 4 tys. klientów na koniec 2021 r., czyli przyrost o 1,2 tys.

Z dokonań 2021 r. sprawozdanie SGT wymienia:

  • wdrożenie wypożyczalni VoD oraz usługi catch-up dla około 60 proc. abonentów,
  • nowy model STB Arris VIP-4302,
  • udostępnienie serwisów: Na Start HD i Viaplay.

W ubiegłym roku nastąpiły także zmiany we władzach spółki. Zgromadzenie wspólników odwołało całą radę nadzorczą (pytaliśmy o przyczynę biuro prasowe Vectry, ale pytanie pozostało bez odpowiedzi). Do zarządu, obok wieloletniego prezesa Bartłomieja Czardybona, powołani zostali przedstawiciele Vectry: Michał Karbowiak (zastępca dyrektora finansowego i szef controllingu Vectry) oraz Albert Kuźmicz (doradca zarządu Vectry).

Warto przypomnieć, że w tym roku właściciel SGT, sieć kablowa Vectra, przejęła konkurencyjną hurtową platformą IPTV Evio.

Sprawozdanie finansowe z notami objaśniającymi oraz sprawozdanie z działalności SGT Sp. z o.o. za 2021 r. (ZIP)