Mniejsze bloki numerów dla sieci komórkowych

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gospodarowania numeracją.

Jak podkreśla resort, dzięki wprowadzonym zmianom operatorzy komórkowi będą mogli ubiegać się o mniejsze bloki numerów.

Dotychczas najmniejszy blok numerów przydzielany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sieci komórkowej obejmował 100 tys. numerów. Teraz możliwe będzie przydzielanie również mniejszych bloków wielkości 10 tys.  numerów, zgodnie z realnymi potrzebami operatorów. Pozwoli to na optymalizację kosztów ponoszonych przez operatorów oraz uniknięcie sytuacji, w której część numerów w dużych blokach pozostawała niewykorzystana.