AKCJA SPOŁECZNA

Sieci komórkowe przystąpiły do rządowego frontu antyphishingowego

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował dziś oficjalnie, że wraz Ministerstwem Cyfryzacji, NASK oraz Orange Polska, Polkomtelem, P4 i T-Mobile Polska przystąpił do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane osobowe, w okresie stanów nadzwyczajnych, m.in. stanu epidemii. Porozumienie przyczyni się do ochrony interesów konsumentów.

Wcześniej o tej inicjatywie na Twitterze informował Robert Kośla z resortu cyfryzacji, ale wówczas nie było jeszcze mowy o udziale czterech operatorów komórkowych. 

UKE wyjaśniając sens podjęcia wspólnych działań podkreśla, że w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 coraz częściej pojawiają się domeny internetowe mające na celu wprowadzenie w błąd i wyłudzanie od użytkowników internetu ich danych osobowych, a także środków finansowych, w szczególności z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS. Sprzyja temu m.in. wzmożone korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej podczas coraz powszechniej wdrażanego modelu pracy zdalnej oraz edukacji on-line.

Podpisane w związku z epidemią porozumienie ma być podstawą do wspólnego działania UKE, resortu cyfryzacji, NASK i operatorów w celu stworzenia i sprawnego prowadzenia listy ostrzeżeń dotyczących domen internetowych, które służą do wyłudzeń danych i środków finansowych abonentów.

Rejestr stworzony przez NASK będzie stanowił uzupełnienie dotychczasowych działań antyfraudowych UKE. UKE bada m.in. zjawiska wyłudzeń konsumenckich takich jak „wangiri fraud”, czyli prowokowania abonenta do oddzwonienia na nieodebrane zagraniczne połączenie, czy też podszywanie się pod innego operatora w celu nakłonienia do zawarcia nowej umowy.