Siedem wniosków w 2. rundzie trzeciego konkursu 1.1 POPC

Wczoraj o północy zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie budowy sieci w białych plamach w ramach drugiej rundy w III konkursie 1.1 POPC.

Druga runda ogłoszona została na początku października 2018 r. i obejmowała trzy obszary konkursowe. Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ostatecznie cztery podmioty złożyły siedem wniosków konkursowych. Trzy wnioski złożono na podregion nyski a po dwa na podregiony krakowski i opolski.

CPPC nie podaje, kto się ubiega o dofinansowanie. Serwis RPKOM.PL odpytał wcześniej na tę okoliczność kilku największych operatorów. Inea potwierdziła, że złożyła wnioski na każdy z tych regionów. Orange zaś poinformował, że nie bierze udziału w konkursie. Z naszych informacji wynika, że nie zrobiła tego również Nexera.

Na terenie trzech obszarów konkursowych, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, znajdują się  483 placówki oświatowe nieposiadające dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s. Minimalna ilość gospodarstw domowych, określona w konkursie, które operatorzy zobowiązani będą podłączyć do szerokopasmowego internetu na trzech wyznaczonych obszarach konkursowych wynosi 53 883.