Siemiatycze zaangażują się w zarządzanie nadbużańską siecią szerokopasmową

Gmina Siemiatycze w woj. podlaskim podjęła działalność w zakresie telekomunikacji.

Rada Gminy Siemiatycze w tym celu podjęła stosowną uchwałę w sprawie wykonywania przez jst działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, i obejmuje ona:

  1. budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
  2. dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
  3. świadczenie usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Gmina Siemiatycze w ramach projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”  (liderem projektu była gmina Drohiczyn) wybudowała światłowodową sieć telekomunikacyjną celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dostępu do sieci internet. Wybrany w przetargu nieograniczonym Operator Infrastruktury (Green Operator), którego zadaniem było świadczenie hurtowego dostępu do sieci, ogłosił upadłość i zaprzestał świadczenia usług, co uniemożliwia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do zasobów sieci na terenie gminy Siemiatycze.

Dlatego też Rada Gminy Siemiatycze wyraziła zgodę na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej przez gminę. Będzie ona udostępniać wolne zasoby sieci przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej w sposób przejrzysty i niezakłócający równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.