Silny, ale krótkotrwały wzrost na rynku routerów operatorskich

Skumulowane wydatki na routery i przełączniki klasy operatorskiej osiągną wartość 77 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat, prognozuje Dell’Oro Group w raporcie Service Provider Router & Switch Report. Oznacza to 9-procentowy wzrost w porównaniu ze skumulowanymi przychodami z poprzedniego pięcioletniego okresu. Będzie on napędzany głównie przez czynniki generujące większe natężenie ruchu, w tym: rozwój sieci 5G, korzystanie z szerokopasmowego internetu w domach w oparciu o szybsze sieci kablowe i PON, zwiększone wykorzystanie wideo.

Chociaż w 2023 roku zaobserwowaliśmy silny wzrost rynku, dwukrotnie wyższy niż normalne tempo wzrostu, spodziewamy się, że będzie krótkotrwały. Dostawcy uzupełniają zaległości od dwóch lat, a ostatni silny wzrost jest wynikiem lepszej podaży komponentów, która umożliwiła dostawcom wprowadzanie na rynek dużych ilości produktów. Na początku 2023 r. odnotowaliśmy szczególnie wysoką sprzedaż hiperskalowym dostawcom usług chmurowych w Ameryce Północnej. Wdrażają oni routery, aby łączyć geograficznie rozproszone obiekty, łączyć się z sieciami rozległymi operatorów telekomunikacyjnychoraz obsługiwać centra danych. Uważamy jednak, że szczyt wzrostów sprzedaży dla operatorów usług chmurowychjuż za nami i będzie tempo wzrostów będzie zwalniać w okresie objętym prognozą. Dostawcy usług chmurowych w ciągu ostatnich kilku lat dużo zainwestowali w infrastrukturę 400 Gb/s i są dobrze przygotowani na obciążenia związane ze sztuczną inteligencją komentuje cytowany w komunikacie Ivaylo Peev, starszy analityk w firmie Dell'Oro Group.

Dell’Oro przewiduje, że połączony wzrost segmentu routerów brzegowych SP i przełączników agregacyjnych będzie napędzany przez ekspansję mobilnych sieci typu backhaul przez dostawców usług, a następnie ekspansję łączy szerokopasmowych. Szerokopasmowa inwestycja operatorów w światłowód spowoduje znaczny wzrost ruchu. Dostawcy usług szerokopasmowych będą kontynuować modernizację routerów brzegowych, aby obsługiwały większe prędkości i mniejsze opóźnienia.

Sprzedaż zdezagregowanych routerów rośnie. Analitycy Dell’Oro przewidują, że ta tendencja utrzyma się w całym horyzoncie 5-letniej prognozy. Zatwierdzone projekty telekomów rozwijają się, a nowe zastosowania przechodzą z fazy testów do produkcyjnej.