REKLAMA

Skutki pandemii mogą ograniczyć inwestycje Telgamu

Telgam, ISP z Jasła opublikował raport podsumowujący jego działalność w 2021 r. Spółka przypomina, że był to jej dziewiąty rok, od kiedy jej akcje są notowane na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2021r. Telgam wygenerował ponad 3,1 mln zl przychodów porównaniu do blisko 2,7 mln zł rok wcześniej. ISP z Jasła zmniejszył też straty netto z 302 tys. zł w 2020 r. do  286 tys. zł w 2021 r. 

– Wzrost przychodów i utrzymanie zobowiązań na podobnym poziomie wobec roku ubiegłego, świadczy o stabilnej sytuacji spółki i pozwala jej na dalszy rozwój, co na tym etapie jest jednym z głównych celów strategii obranej przez nas  uważa Aleksander Stojek, prezes Telgamu. 

Działania zarządu Telgamu w 2021 r. były głównie skupione nad rozwojem zasięgu sieci teleinformatycznych poprzez budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji. Rok 2021 to również prace związane z modernizacją istniejących sieci i doposażenia własnej serwerowni w celu zapewnienia redundancji kluczowych elementów.

W tym roku spółka planuje dalsze kroki w celu ograniczenia kosztów operacyjnych. Innym elementem działań ma być też poszukiwanie nowych źródeł przychodu poprzez świadczenie jak najbardziej komplementarnych usług, wprowadzania nowych usług związanych z telefonią komórkową oraz opartych na wybudowanych sieciach światłowodowych, poszukiwania nowych zleceń i kontynuację udziału w zamówieniach publicznych.

Zarząd zastrzega jednak, że podjecie działań inwestycyjnych może być ograniczone skutkami wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność spółki.