REKLAMA

Skynet zwiększa przychody, ale i zadłużenie

Firma Skynet, podwarszawski ISP w ubiegłym roku zwiększyła swe przychody o ponad 2,5 mln zł do poziomu 9,5 mln zł. Jednocześnie jednak operatorowi o ponad 2 mln zł do 8,5 mln zł wzrosły koszty działalności operacyjnej. Ostatecznie  Skynet osiągnął zysk netto w wysokości blisko 700 tys. zł (rok wcześniej było to 422 tys. zł.).

Podobne cele stawia sobie zarząd operatora na ten rok, tj. osiągnięcie poziomu sprzedaży który umożliwi uzyskanie pozytywnych wyników finansowych. W 2021 r. Skynet planuje kontynuację działań zmierzających do umocnienia pozycji na rynku i pozyskania nowych klientów oraz rozszerzenia gamy świadczonych usług.

W ubiegłym roku istotnie wzrosło jednak też zadłużenie operatora. Jego zobowiązania długoterminowe zwiększyły się z blisko 6 mln zł na koniec 2019 r. do ponad 13 mln zł na koniec 2020 r. Większość z tego stanowią kredyty i pożyczki – 12 mln zł. Nieznacznie do prawie 1,8 mln zł zmalały natomiast zobowiązania krótkoterminowe.

Skynet swą sieć światłowodową rozwija na terenie Warszawy oraz w powiatach: warszawskim zachodnim, pruszkowskim i piaseczyńskim.

Na koniec 2020 r.  podwarszawski ISP zatrudniał 15 osób na umowę o pracę i 8 osób na umowę zlecenie.