REKLAMA

Skyware nie dał się przechytrzyć rzeszowskiemu deweloperowi

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Skyware do nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej, w tym do wznoszonego na tej nieruchomości budynku. Inwestycję prowadzi tam spółka Szklane Tarasy z Rzeszowa.

Rzeszowski ISP skontaktował się z deweloperem w styczniu 2019 r., występując z wnioskiem w sprawie zawarcia umowy o dostępie do nieruchomości i  budynku celem przeprowadzenia tam inwestycji telekomunikacyjnej. Przedstawiciel spółki Szklane Tarasy odpowiedział, że z uwagi na napięty harmonogram prac budowlanych nie może udostępnić terenu budowy dla realizacji inwestycji operatora i proponuje ponowny kontakt we wrześniu 2020 r. Później natomiast, w piśmie z początku 3 czerwca 2019 r. deweloper poinformował Skyware, że zawarł już umowę na wykonanie przyłącza i światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej z firmą Citynet.

W tej sytuacji Skyware skierował w czerwcu 2019 r. sprawę do UKE. We wniosku do regulatora rzeszowski ISP wskazał, że planuje wybudować własne przyłącze światłowodowe do budynku i żądał dostępu do punktu styku oraz zapewnienia mu możliwości wykorzystania istniejącej instalacji wewnątrzbudynkowej. Pierwotnie wprawdzie domagał się również możliwości wykonania własnej instalacji telekomunikacyjnej, jednak w piśmie z grudnia 2019 r. sprostował swoje żądanie.

UKE uznał zasadność żądań Skyware zwracając uwagę, że  zapewnienie dostępu polegającego na umożliwieniu wykorzystania istniejącej w budynku instalacji telekomunikacyjnej zgodnie z zapisami megaustawy telekomunikacyjnej  jest nieodpłatne, co w znaczący sposób redukuje koszty zapewnienia ciągłości świadczenia usług na rzecz abonentów. 

Zgodnie więc z projektem decyzji rzeszowski ISP jest uprawniony do:

  1. wykorzystywania istniejącej światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  2. wykonania światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku aż do punktu styku oraz korzystania z punktu styku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego.