SL-Net dołączył do grupy Fixmap

Z akt KRS wynika, że należąca do Piotra Muszyńskiego grupa Fixmap powiększyła się o rzeszowski SL-Net. Wniosek o zmianę danych dotyczących udziałowców i członków zarządu złożony został w lipcu br. Grupa Fixmap liczy już 17 podmiotów.

SL-Net należał w równych częściach do dwóch osób fizycznych, które w całości sprzedały udziały Fixmapowi (spółka często zostawia założycieli na mniejszościowych udziałach, ale tym razem stało się inaczej).

SL-Net działa w regionie Rzeszowa i okolic. Operuje siecią światłowodową i radiową. Wedle ostatniego raportu TELKO.in „SIECI ŚWIATŁOWODOWE W POLSCE 2022” operator miał 3,4 tys. optycznych zakończeń sieci telekomunikacyjnej oraz 18,1 tys. gospodarstw domowych w ich zasięgu.

W ubiegłym roku przychody SL-Net wyniosły 2,1 mln zł i były nieznacznie niższe, niż rok wcześniej. Wynik operacyjny i netto nieznacznie przekroczyły zero. Były zauważalnie gorsze, niż w roku poprzednim z powodu wzrostu kosztów (w sprawozdaniu spółka pisze o inwestycjach w zasięg sieci).

98,5 proc. przychodów spółka czerpała ze sprzedaży usług, a 1,5 proc. ze sprzedaży domowych urządzeń abonenckich.

Na koniec ubiegłego roku pracowało w niej na etat 7 osób.