REKLAMA

Śląska Sieć Metropolitalna po udanej kuracji

Śląska Sieć Metropolitalna, komunalna spółka Miasta Gliwice, która m.in. zarządza siecią szerokopasmową w Gliwicach, wychodzi na prostą. Gruntowne działania naprawcze przynoszą efekty  – przekonuje gliwicki magistrat.

Źródłem jej problemów było złe zarządzanie i  nietrafiona inwestycja. ŚSM bardzo bowiem chciała zrealizować projekt „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, jako samorządowej platformy dojrzałych e-usług, oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”, co skończyło się fiaskiem, a  ówczesny zarząd zaciągnął na ten cel wielomilionową pożyczkę.

Urząd w Gliwicach informuje, że ubiegły rok  ŚSM  zamknęła  na plusie, z wynikiem finansowym w wysokości ponad 341 tys. zł, spłaciła także całkowicie 28-milionowe zobowiązania zaciągnięte na zakup sprzętu IT.

Działaniami naprawczymi w Śląskiej Sieci Metropolitalnej zajęła się niezwłocznie nowa prezes ŚSM Ewa Weber, obecna wiceprezydent Gliwic. Najpierw przeprowadziła analizę stanu spółki, finansów, sytuacji prawnej, kontraktów, dostawców i zatrudnienia, następnie zajęła się ograniczeniem kosztów funkcjonowania oraz negocjacjami z pożyczkodawcą korzystniejszych warunków spłaty pożyczki. Zmieniła też strukturę organizacyjną Sieci i zracjonalizowała koszty działalności. Doprowadziła do korekty sprawozdania finansowego za 2018 r., w wyniku czego ujawniono ponad 7-milionową, skumulowaną stratę. Złożyła także doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Urząd Miasta w Gliwicach twierdzi, że dzięki działaniom naprawczym i wdrożonym mechanizmom controllingowym sytuacja finansowa spółki poprawiła się, a mieszkańcy mogą być pewni jakości świadczonych przez nią usług.

Zakupiony i nieużywany w ramach nietrafionego projektu sprzęt IT jest obecnie wykorzystywany w  Data Center (np. od archiwizacji danych, tworzenia kopii zapasowych, prowadzenia miejskiej chmury dla wewnętrznej wymiany danych, utrzymania stron www oraz serwerów pocztowych i zarządzania domenami internetowymi, ochroną przed cyberatakami), świadczonych przez sieć na rzecz m.in. Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich placówek oświatowych (m.in. Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 czy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11) oraz pozostałych jednostek budżetowych (np. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej). Takie podejście przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa IT i optymalizacji kosztów w skali miasta, zaś w niedalekiej przyszłości pozwoli na wykorzystywanie infrastruktury teleinformatycznej w 100 proc., zgodnie z celami statutowymi ŚSM.

Wraz ze spłaceniem przez Śląską Sieć Metropolitalną wielomilionowej pożyczki, wygasła zabezpieczająca ją hipoteka, ustanowiona przed 5 laty na miejskich działkach. Wniosek o jej wykreślenie z ksiąg wieczystych został złożony przez miasto do Sądu Rejonowego pod koniec sierpnia.

– Otwiera to nowy rozdział funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Nadal toczy się postępowanie mające wskazać i odpowiednio ukarać osoby winne sytuacji, w jakiej znalazła się spółka. Najistotniejsze jest jednak to, że zmiany wprowadzone w toku działań naprawczych, w tym wprowadzone mechanizmy controllingowe, są konsekwentnie realizowane i skuteczne, przyczyniając się do systematycznej poprawy jakości naszych usług – podkreśla Agnieszka Olbrycht-Banach, prezes zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

Sieć szerokopasmowa jest w Gliwicach na bieżąco rozbudowywana i modernizowana, dzięki czemu m.in. przybywa punktów Hot-Spot w mieście.

W 2020 r. światłowód został położony na terenie przyległym do Palmiarni Miejskiej, w rejonie od ul. Chorzowskiej do Cmentarnej, od ul. Okrężnej do Bojkowskiej (wzdłuż nowo powstałego odcinka obwodnicy południowej) oraz w Wilczym Gardle. Ponadto uruchomiono nowe szafy z serwerami przy ul. Spacerowej i Wrocławskiej, przygotowano przyłącza sieci światłowodowej i zintegrowano je z systemem punktów Hot-Spot uruchomionych w ramach unijnego projektu WiFi4EU. Zmodernizowano też punkty Hot-Spot na Rynku, przy tężni solankowej i na placu zabaw przy ul. Dzionkarzy.

ŚSM oferuje miejskim jednostkom organizacyjnym pakiet usług Data Center, w tym m.in. standaryzację teleinformatyki i bezpieczne przechowywanie danych, zarządza systemem monitoringu miejskiego i integruje monitoring miejski z drogowym, administrowanym przez Zarząd Dróg Miejskich. W ramach realizacji zadań wynikających z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 spółka rozbudowała miejski monitoring wizyjny na terenie dzielnicy Wilcze Gardło o 3 punkty kamerowe. Inwestycją własną spółki było wybudowanie monitoringu w parku Chrobrego. W lokalizacjach podlegających pod MZUK (cmentarze, OW Czechowice) ŚSM zainstalowała systemy monitoringu obiektowego. Spójny system monitoringu jest dużym wsparciem w pracy miejskich służb – obraz przekazywany jest do Centrum Ratownictwa Gliwice, Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz wszystkich komisariatów.