REKLAMA

Słupy pod światłowody wzbudziły kontrowersje w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Spółdzielni Mieszkaniowa na osiedlu Ocice zdecydowała się postawić słupy, na których poprowadzony będzie kabel światłowodowy. To nie spodobało się niektórym mieszkańcom powstającego od kilku lat osiedla domów jednorodzinnych – relacjonuje Echo Dnia.

– Któż to teraz na słupach kable wiesza? Przecież linie kładzie się w ziemi. A ci słupów nam nastawiali – mówi jeden z nich gazecie.

Do prezesa Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej także dotarły głosy niezadowolenia ze strony niektórych osób, jednak podkreśla, że wcześniej mieszkańcy nowo budowanego osiedla dopytywali o podłączenie internetu. Argumentuje, że spółdzielnia spełnia ten postulat, więc nie rozumie głosów niezadowolenia. Dodaje, że puszczenie światłowodu na słupach oznacza znacznie niższe koszty inwestycji.

Kierownik Działu Telewizji Kablowej i Internetu w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tłumaczy natomiast, że już w 2004 roku TSM podjęła decyzję o budowie sieci światłowodowej na terenach osiedli o zabudowie jednorodzinnej. I obecnie poprzez światłowody kablówka i internet z TSM dociera w Tarnobrzegu do osiedli Dzików, Podłęże, Zakrzów, Sielec, Wielowieś, Sobów, Mokrzyszów, Miechocin oraz do prawobrzeżnego Sandomierza. Jednym z ostatnich osiedli, do którego z dwuletnim opóźnieniem w stosunku do założonych planów dotarł światłowodem sygnał kablówki i internetu, jest osiedle Ocice. W 2016 r. na etapie wykonywania projektu przebudowy ulic Mickiewicza i Orląt Lwowskich została zaprojektowana linia światłowodowa Miechocin – Ocice. Budowa linii światłowodowej miała być prowadzona jednocześnie z przebudową drogi. Ponieważ termin przebudowy ulicy Orląt Lwowskich przesunął się na nieokreślony termin, TSM spełniając oczekiwania tarnobrzeżan mieszkających na osiedlu Ocice podjęła w w lutym tego roku decyzję o rozpoczęciu prac na podstawie wykonanego w 2016 r. projektu i pozwolenia na budowę. Dodaje, że trudności a nawet niemożliwość techniczna budowy sieci podziemnych oraz zdecydowanie wyższe koszty jej budowy powodują, że obecnie większość inwestycji światłowodowych jest realizowana na podbudowie słupowej.

Również TSM od 2016 r. większość światłowodów montuje na własnych lub dzierżawionych słupach telekomunikacyjnych. Inwestycje związane z budową światłowodów są realizowane w trybie procedury uproszczonej zgodnej z Ustawą Prawo Budowlane po nowelizacji z 2015 r.

Przedstawiciele spółdzielni dodają, że z tytułu opłat za umieszczenia światłowodów w pasach drogowych i gruntach miejskich TSM wnosi do kasy miasta Tarnobrzega ponad 20 tys, złotych a dla porównania w przypadku Orange są to kwoty kilkukrotnie mniejsze. Obszar Tarnobrzega jest wyłączony z możliwości dofinansowania budowy sieci światłowodowych, dlatego całkowite koszty ponoszą operatorzy, a więc pośrednio wszyscy lokatorzy.

REKLAMA