REKLAMA

SMaCS – od 2.5G do 5G, czyli zarządzanie logiką biznesową usług mobilnych

W przededniu nadciągającej rewolucji 5G operatorzy mobilni zastanawiają się, co tak naprawdę będzie potrafiła pierwsza generacja systemów 5G i jakie unikalne korzyści im przyniesie. Czy od początku umożliwi realizację wszystkich zapowiadanych funkcji? Ultra niskie opóźnienia, multigigabitowe przepływności transmisji danych, network slicing, czyli możliwość dzielenia sieci szkieletowej na „plastry” dedykowane pod specyficzne zastosowania – to tylko niektóre z tych nowych funkcji. Niektóre z listy powyżej być może będą szybko dostępne, ale czy znajdą się dla nich od razu dające wymierne korzyści pola wykorzystania?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

(źr. Atende)

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla nowo konstruowanych ofert mobilnych jest dołożenie do nowych taryf dających klientom dostęp do technologii 5G takich usług, jakie klienci znają, i z których korzystają już dzisiaj.

Przez lata działalności operatorzy wypracowali sobie (często bardzo skomplikowane) systemy zarządzania logiką biznesową produktów opartych na transmisji danych. Od momentu wprowadzenia technologii LTE, która jako pierwsza była „oparta na danych” (ang. data-centric), a nie „oparta na głosie” (ang. voice-centric) ich sercem był system zwany PCRF (Policy Control and Rules Function). To on umożliwiał zestawianie połączeń telefonicznych w technologii VoLTE oraz VoWiFi, zarządzał jakością transmisji danych (np. kontrolując maksymalną szybkość pobierania i wysyłania), wskazywał sieci, z których korzystają aplikacje klienta i kiedy mają mieć darmową transmisję danych, a często – w zastępstwie systemu billingowego OCS (Online Charging System) – kontrolował wielkości “lejków”, czyli maksymalnych pakietów danych, z których klient mógł korzystać w ramach swojej taryfy.

Jak łatwo się domyślić, projektując nową generację sieci mobilnych, organizacje standaryzacyjne nie chciały zrezygnować z tak ważnego elementu sieci. Zatem i w 5G również PCRF (zwany tu już PCF-em – Policy Control Function) jest kluczowym elementem pozwalającym na zarządzanie politykami czyli logiką biznesową produktów. Jego rola została wręcz rozszerzona: obecnie w całym ekosystemie 5G nie ma praktycznie elementu, na którego zachowanie nie miałby wpływu PCF. Co więcej, wraz z wprowadzeniem wspomnianych wcześniej dedykowanych „plastrów” sieci, każdy z nich może być wyposażony we własny element PCF.

Atende od początku uczestniczyło w transformacji polskiego rynku telekomunikacji mobilnej z sieci zorientowanej na połączenia głosowe do sieci zorientowanej na transmisję danych.

REKLAMA