Smartwatche pod lupą UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził kontrolę 20 smartwatchy i opasek monitorujących, które wykorzystują technologie radiowe.

Regulator sprawdzał, czy urządzenia spełniają wymagania formalne, a część wyrobów poddana została także badaniom technicznym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE.

Okazało się, że producenci i sprzedawcy mają więcej kłopotów ze spełnieniem wymogów formalnych niż technicznych. Sześć urządzeń nie spełniało bowiem wymagań formalnych. Były to smartwatche firm: Lark, Maxcom i Xiaomi oraz trzy opaski marki Mykronoz.

Kontrola formalna polegała na sprawdzeniu, czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE, a także czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie. UKE sprawdził też, czy producent wystawił deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu.

Dziesięć wyrobów zostało poddanych badaniom laboratoryjnym. Wszystkie z nich spełniły wymagania techniczne, m.in. takich firm jak: Samsung, Manta, Huawei czy Garmin.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży