REKLAMA

SMS-y od ZUS będzie wysyłać spółka Comverga

5 ofert wpłynęło w przetargu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenie przez okres 3 lat usługi masowej wysyłki tekstowych wiadomości SMS do abonentów sieci komórkowych i sieci stacjonarnych oferujących funkcjonalność obsługi SMS.

ZUS udzielił zamówienia spółce Comverga Sp. z o.o. z Warszawy, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę ofertową - 2,060 mln zł brutto.Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wyniosła 1,675 mln zł

Jedynym kryterium udzielenia zamówienia była cena.

Pozostali czterej uczestnicy przetargu (w nawiasach złożone przez nich ceny ofertowe brutto):

  • Link Mobility Poland Sp. z o.o. z  Gliwic (2,409 mln zł),
  • Orange Polska S.A. (2,225 mln zł),
  • Polkomtel Sp. z o.o. (2,092 mln zł),
  • Vercom S.A. z  Poznania (2,323 mln zł).