REKLAMA

SOKiK podtrzymał karę na Vectrę

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał werdykt w odwołaniu od decyzji o karze w wysokości 493 tys. nałożonej w grudniu 2014 r. na sieć kablową Vectra przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kara została nałożona za automatyczne przedłużanie umów abonenckich na usługi telekomunikacyjne, co urząd antymonopolowy uznał za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Sąd podzielił tę ocenę.

UOKiK zakwestionował stosowany przez sieć kablową mechanizm, polegającym na automatycznym przedłużaniu na okres 6 miesięcy (w przypadku braku wypowiedzenia) terminowych kontraktów zawieranych na 12-36 miesięcy. Takie zapisy zawierały regulaminy promocji Vectry w latach 2012-2013.

UOKiK nie przyjął argumentacji operatora, że ten mechanizm umożliwiał utrzymanie promocyjnych cen usług na czym korzystali abonenci. UOKiK zakwestionował dodatkowo, że warunki przedłużonego kontraktu nie przewidywały możliwości bezsankcyjnego rozwiązania umowy oraz nieprecyzyjne informowanie o warunkach kontraktu.

Zwraca uwagę fakt, że odwołanie zostało rozpatrzone przez SOKiK w przeszło dwa lata po wydaniu decyzji przez urząd ochrony konsumentów. Od tego orzeczenia operatorowi przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego.