REKLAMA

Solidny wzrost przychodów wadowickiego ISP

8,87 mln zł wyniosły ubiegłoroczne przychody WadowiceNet, ISP, którego głównym właścicielem jest Fixmap, spółka Piotra Muszyńskiego, byłego wiceprezesa Orange Polska.

Ze złożonego w KRS sprawozdania finansowego wynika, że w porównaniu z 2019 r. przychody wadowickiej spółki wzrosły o 58 proc. Spółka, której 90 proc. udziałów Fixmap kupił wiosną 2020 r. za niemal 32,2 mln zł, w roku ubiegłym miała przeszło 2,5 mln zł wyniku EBITDA. Poziom tego wskaźnika był o 6 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Stosunkowo niska dynamika EBITDA, to efekt znaczącego wzrostu kosztów, w tym przede wszystkim materiałów i energii (o 44 proc. – do prawie 1,2 mln zł), usług obcych (o 41 proc. – do 2,1 mln zł) oraz pozostałych kosztów (z nieco ponad 46 tys. zł do 2,1 mln zł).

W ub.r. WadowiceNet miały ponad 1,92 mln zł zysku netto. Rok wcześniej zysk netto wynosił nieco ponad 1,8 mln zł.

Ze sprawozdania wynika, że na zakup środków trwałych ISP w 2020 r. wydał ponad 2,5 mln zł. Na koniec ub.r. w kasie spółki było 310 tys. zł. Spółka w listopadzie 2020 r. wypłaciła udziałowcom 3,5 mln zł dywidendy pochodzącej z zysku za 2019 r. i kapitału zapasowego. Zysk za 2020 r. przeznaczono w całości na kapitał zapasowy.

Raport finansowy (ZIP XML)