Sonel dostarczy Tauronowi liczniki energii z wbudowanymi modemami LTE

Foxytech, spółka zależna firmy Sonel, po wygranym przetargu zawarła umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE wraz z antenami. Wartość umowy wynosi 31,1 mln zł brutto, czyli 25,3 mln zł netto.

Przedmiotem umowy jest dostarczanie liczników i anten w okresie od sierpnia 2021 roku do lipca 2022 roku.

Umowa przewiduje prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówień o łączną kwotę 7,5 mln zł netto, z realizacją dostaw w okresie od lipca 2022 do grudnia 2022 roku. Łączna maksymalna wartość umowy może więc wynieść 32,9 mln zł netto.