Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa zajęła się działalnością wydawniczą, reklamową i transportową

Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa (SSP), miejska spółka celowa, powołana w ramach projektu o nazwie „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”, która dzierżawi włókna światłowodowe miejskiej sieci wybudowanej ze wsparciem środków unijnych, nadal przynosi miastu straty, które jest jej 100 proc. udziałowcem. Rok 2021 spółka zamknęła stratą netto w wysokości blisko 373 tys. zł. Strata była o 52 proc. wyższa niż w 2021 r., gdy wyniosła 178,6 tys. zł.

Może to mieć związek z poszerzaniem zakresu działalności. W lipcu 2022 r. spółka przejęła od spółki Sosnowieckie Inwestycje zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z wydawaniem gazety „Kurier Miejski” oraz z działalnością reklamową. W sierpniu 2022 r. zaś spółka rozpoczęła działalność transportową, tj. przewóz seniorów oraz komunikację nocną. Zarząd zapowiada, że i w tym roku będzie podejmować działania zmierzające do rozszerzenia działalności. 

W efekcie w 2022 r. Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa miała trzy źródła dochodu:

  1. z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych,
  2. z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej,
  3. z tytułu opłat za usługi transportowe.

W sumie w 2023 r. spółka wygenerowała 229,2 tys. zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 69,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Spółka nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań przeterminowanych, ani żadnych należności oraz zobowiązań średnio- i długoterminowych. Zobowiązania i należności krótkoterminowe są regulowane na bieżąco.

Zarząd SSP podkreśla, że poszerzenie obszarów działania otwiera nowe możliwości. Główne wysiłki będą się koncentrowały na usługach reklamowych (zwiększenie liczby nośników) oraz usługach transportowych. Planowane są działania mające na celu wzmocnienie rozpoznawalności marki „Kurier Miejski” oraz zwiększenie skuteczności kolportażu gazety.

W obszarze sieci światłowodowej działania będą się koncentrować na optymalizacji i utrzymaniu obecnego zakresu.